Medlemsblad

Medlemsbladet Soroptima blir utgitt av SI Norgesunionen 4 ganger i året.
Hennes kan du kikke på de siste årgangene av vårts medlemblad Soroptima
2022 Nr 1/2022 Nr 2/2022  
Nr. 3/2022
     
2021 Nr 1/2021 Nr 2/2021 Nr 3/2021  Nr 4/2021    
2020 Nr 1/2020 Nr 2/2020 Nr 3/2020 Nr 4/2020    
2019 Nr 1/2019 Nr 2/2019 Nr 3/2019 Nr 4/2019    
2018 Nr 1/2018 Nr 2/2018 Nr 3/2018 Nr 4/2018    
2017 Nr 1/2017 Nr 2/2017 Nr 3/2017 Nr 4/2017    
2016 Nr 1/2016 Nr 2/2016 Nr 3/2016 Nr 4/2016    
2015 Nr 1/2015 Nr 2/2015 Nr 3/2015 Nr 4/2015 Nr 5/2015  
2014 Nr 1/2014 Nr 2/2014 Nr 3/2014 Nr 4/1014 Nr 5/2014 Nr 6/2014

Medlemsbladets redaksjon har epostadresse soroptima@soroptimistnorway.no