Møteplan

Medlemsmøtene blir vanligvis avholdt på Fredrikstad Handelstands Lokaler siste tirsdagen i måneden.