Tillitskvinner

Nytt styre 01.01.2024- 31.12.2024

 

          

               

 

Helena Leknes-Kilmork         President                       

Turid Gjellestad Johansen      Visepresident           

Sølvi Widell                          Sekretær                 

Solfrid Våset                        Kasserer                      

Birgitte Jonassen                  Styremedlem                                                 

Ninna Garm                         Programansvarlig (PA)                                

Kari-Anne Fredheim              Nettansvarlig