Tillitskvinner

Nytt styre 2020-2021

 

 

 

Grete Næss Korseberg      President                       

Torill Lisbeth Finkirken       Visepresident           

Marianne Kreutz                Sekretær                 

Kari-Anne Fredheim           Kasserer                      

Bjørg Cecilie Ileby             Styremedlem                                                 

Sølvi Widell                       Styremedlem                                  

Annette Thorsø Mohr          Programkoordinator        

Kari Fischaa Nilsson           Ass. Programkoordinator  

Kari-Anne Fredheim             Nettansvarlig