Lover og vedtekter

Lover og vedtekter for Borge Soroptimistklubb samsvarer med

Lover, vedtekter og retningslinjer for Soroptimist Internatisjonal og Norgesunionen

og klubbene  

 

SIE Constitution and By-laws er Europaføderasjonens (SIE) lover og vedtekter. Loven kan endres av guvernørmøtet (representantskapet til SIE) hvert tredje år. Norge stiller her med to guvernører som er valgt av klubbenes representanter. 


Unionsloven er lik for alle unioner tilknyttet SIE. Forslag til endringer kan fremmes av alle unioner, og det er guvernørmøtet som er beslutningsorgan. Unionsloven pålegger å vedtaksfeste noen regler. Disse vedtektene kan endres hvert år, men de må være i tråd med unionsloven. 

Her finner du unionsloven fra 2021 og klubblov fra 2022 med vedtekter


Retningslinjer for bl.a. unionens tillitskvinner og reisereglement er utarbeidet av Norgesunionen, som har fullmakt fra representantskapsmøte til å gjøre endringer. Nederst på siden finner du et samledokument med alle retningslinjene, mens du på denne siden finner separate lenker til de ulike retningslinjene for verv på unions- og klubbnivå, komiteer, priser, reisereglement m.m.

Mer informasjon på unionsiden under: OM OSS.