Lover og vedtekter

Lover og vedtekter for Borge Soroptimistklubb samsvarer med

Lover, vedtekter og retningslinjer for Soroptimist Internatisjonal og Norgesunionen

og klubbene  pr 1.10.2014. Revidert 31.januar 2020.