Velkommen til Borge Soroptimistklubb

Borge Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Soroptimist International har generell rådgivende status  og talerett i FN og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

 Klubben  har medlemmer fra hele Fredrikstad Kommune. Borge Soroptimistklubb har sine røtter i Borge Kommune, som ble en del av Fredrikstad ved kommunesammenslåing.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og kontaktadresse.

Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 

Se denne videoen som viser noe av det vi står for .

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima