Borge Soroptimistklubb

Soroptimistappellen: La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse. La oss være villige til å hjelpe og tjene. La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 Borge Soroptimistklubb ble stiftet 14.desember 1989 i Klubben har i dag 27 medlemmer.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner'
og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom utdanning, "empowerment" og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

 

Borge Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

Siew Yong Gnanalingam, president i Soroptimist International (SI) 2024-2025.SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. 
SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, 
bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).

Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

Soroptimist International har som motto
en global stemme for kvinner

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet,European Women's Lobby og OSCE.

Hafdís Karlsdóttir, president i Europaføderasjonen (SIE) 2024-2025.

 

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - 
Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner. 

 

 

Klubbens medlemmer 2023