Borge Soroptimistklubb

Soroptimistappellen: La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse. La oss være villige til å hjelpe og tjene. La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

Borge soroptimistklubb ble chartret 14.desember 1989.

Charterfest ble holdt  31.mars 1990.

Klubbens første president var initiativtaker Siri Gabrielsen.

Medlemstallet var 23.

Medlemsmøtene arrangeres siste tirsdag i hver måned.

Møtested var vanligvis Roald Amundsens minne (RAM) og møte begynner kl. 19.00.

Medlemstallet pr. 1.11. 2016 er 30.

 Klubben feire feiret sitt 25-års jubileum i november 2014.

Jubileumsberetning "Borge Soroptimistklubb 1989 -2014, finnes under menypunkt "Hva gjør vi?

Klubben har egen side på Facebook!

Styremedlemmene 2013-2014. 
Fra venstre: Solveig, Eli, Helena, Brit og Jorunn.

Hilde er ikke tilstede.
Roald Amundsens Minne. Det hvite huset til venstre er Roald Amundsens fødested. I det røde huset er det infosenter, museum og møtelokaler
Klubbens medlemmer fotografert på RAM sommeren 2014