Borge Soroptimistklubb 25 år, 1989 - 2014

Borge Soroptimistklubb ble stiftet 14.desember 1989. 25 års-jubileet ble feiret med festmiddag for medlemmene og inviterte gjester på Quality Hotel, Fredrikstad 21. november 2014. 11.november 2014 arrangerte klubben jazzkonsert i Torsnes kirke med Majken Christiansen og hennes kvintett. En fullsatt kirke hadde en flott opplevelse! I anledning jubileet har klubbens første president, Siri Gabrielsen, skrevet en rikholding jubileumsbertening "En klubb blir til".

En klubb blir til

Daværende president i SI Sarpsborg, Ingebjørg Due, så muligheten til å starte en klubb i Borge. Siri Gabrielsen ble kontaktet og spurt om hun var villig til å gå i bresjen for dette. Siri kontaktet noen yrkesaktive damer hun kjente. De stilte seg positive til å være med og skjønte etter hvert at det var grunnlag for ny klubb i Borge, som den gangen var egen kommune.

Det var flere sonderingsmøter våren 1989 hjemme hos Siri med bl.a. Lise Jakobsen, den gangen Unionenes ekstensjonspresident og Liv Daa Gabrielsen, president i Fredrikstadklubben.  Vi ble da orientert om en soroptimistklubbs virke og hva som skulle til for å starte opp.

Et interimsstyre bestående av Siri, Jorunn Kirsebom og Jorunn Krosby ble valgt, og arbeidet med å samle nok medlemmer for å bli chartret, startet. Vi måtte være minst 20 medlemmer for å kunne bli godtatt som egen klubb.

Snart var målet nådd, og de første møtene utover høsten ble viet til å orientere de nye medlemmene om soroptimistorganisasjonen. Ingebjørg Due og Lise Jakobsen var på besøk og informerte om klubbenes struktur, nasjonale og internasjonale prosjekter med mer.  Senere samme høst ble vi invitert til Sarpsborgklubben, hvor vi ble tatt varmt imot for å se og høre hvordan de organiserte sine klubbmøter. 

Et nytt styre ble valgt: President Siri Gabrielsen, kasserer Jorunn Kirsebom, sekretær Torunn A. Gravning og styremedlem Annette T. Mohr.

Rammer for klubben ble etter hvert bestemt, basert på Unionens lover og vedtekter. Møtested og kontingent ble fastslått.  Vi møttes dette første året på Sanitetshuset på Torp, og kontingenten var kr. 650.- inkludert kr. 150.-  for møtelokalet.

Vi kan nok si det var et var et solid forarbeid som var nedlagt, da vi ble chartret 31. mas 1990 som klubb nr. 60 i Norge. Brit Aase Marthinsen, Torun A. Gravning og Jorunn Krosby ble valgt som festkomite for charterfesten og de gjorde et grundig og flott arbeid med å arrangere denne. Charterfesten ble holdt i Fredrikstad Handelsstands festlokaler med SI Sarpsborg som fadderklubb og Ingebjørg Due som gudmor. De nye medlemmene fikk overrakt sitt charter av guvernør Yildiz Belger, som kom ens ærend fra Tyrkia for å chartre oss.  Ordfører i Borge, Roald Halvorsen, var eneste hane i kurven og representerte kommunen. Ellers var det gjester og hilsener fra nær og fjern, taler ble holdt og gaver ble overrakt. Vi kan trygt si det var en vellykket fest med Solveig Vagle som flott toastmaster. 23 medlemmer ble tatt opp i soroptimistenes rekker, 14 av dem er fremdeles medlemmer i dag:

Kari Evensen, Kontorfullmektig

Kari Anne Fredheim, Selvstendig næringsdrivende

Randi Kobro Fuglenebb, Fysioterapeut

Siri Gabrielsen, Lærer

Torun Amundsen Gravning, Bioingeniør

Wenche Sanders Halvorsen, Selvstendig næringsdrivende

May Kristin Sunde Hansen, Farmasøyt

Anni Henriksen, Lærer / filmprodusent,

Britt Johansen, Barnepleier

Jorun Kirsebom, Sykepleier

Jorun Krosby, Bestyrer førskole

Astri Kristiansen, Tannlegesekretær

Inger Kristiansen, Kontorsjef

Inger Marie Kristiansen, Fargekonsulent

Brit Aase Marthinsen, Lektor

Inger Lise Mathiesen, Blomsterhandler

Annette Thorsø Mohr, Kontorsjef

Marianne Husvik Proft, Gårdbruker / trubadur / lærer

Anne Berit Tegneby, Gårdbruker

Solveig Vagle, Logoped

Marit Wangberg, Kiropraktor

Bjørg Veberg, Regnskapsfører

Marit Aas, Rektor

 

Klubblokaler:

Vi startet opp i Sanitetshuset på Torp, men da vi fikk tilbud om gratis møtelokale i Borge sparebanks kantine, flyttet vi dit og lot pengene for møtelokalet gå inn i klubbkassen.  Imidlertid ble vi ikke så fornøyd der og sonderte terrenget for å være andre steder. Vi endte da opp igjen i Sanitetshuset på Torp. Men etter hvert som medlemsflokken økte, ble lokalitetene der for små. Våren 1997 inntok vi lokalene i den nye” låven” på R. A Minne. Der har vi vært siden, bortsett fra” et gjesteopphold” i Donkejon gården i Gamlebyen noen måneder 2009 / 10.

 

Klubbens indre liv:

Det har vært ett møte pr måned, unntatt juli og august.  Møtedagen har vært siste tirsdag i måneden. Styremøtene er for det meste blitt holdt privat hos styremedlemmene.

 Møtene har vært ledet av presidenten og vanligvis inneholdt:

 • Lystenning og appell
 • Program. Det har som oftest vært en hovedpost i form av foredrag.  Forskjellige foredragsholdere har vært invitert til klubben. Hovedprogrammet kan også ha vært et yrkesforedrag fra et klubbmedlem. Noen bedriftsbesøk er det også blitt opp gjennom årene.
 • Klubbsaker
 • Bevertning

Dessuten har programposten «5 minutter» stått på programmet.  Denne har rullert mellom medlemmene. Da kan de snakke om hva de vil, noe de har lyst til å dele med andre medlemmer. Yrkesforedrag har stått på programmet hvert år og er en viktig post som har ført til at vi er bedre ble kjent med hverandre og vår yrkesbakgrunn.

Vi startet opp den nye klubben ganske fort med et gruppearbeid i 1989 hvor vi diskuterte mål og ønsker for klubben vår. Målsetningen ble at vi skulle utvikle oss selv og bli trygge på hverandre. Stikkord for dette var åpenhet, fortrolighet, trygghet, toleranse, kontakt med hverandre 

 • Vi ønsket å arbeide med følgende temaer:
 • Nærmiljøet skal prioriteres
 • Miljødebatt på lokalt plan
 • Gjerne samarbeid med andre foreninger og sosialkontor: Støtte til barn, barnevern, enslige mødre, incestofre, handicapsentre, krisesentre, kvinner i Finnmark
 • Hyggeturer / arrangementer

Det var derfor naturlig at i årene fremover ble programpostene lagt opp etter disse temaene.

Medlemmene ble etter noen få år delt inn i koordinatorgrupper som var knyttet opp mot de seks programområdene innen soroptimistbevegelsen:

 • Økonomisk og sosial utvikling
 • Utdanning og kultur
 • Miljø
 • Helse
 • Menneskerettigheter / kvinners stilling
 • International goodwill and understanding

En programkoordinator ble valgt som ansvarlig for hver gruppe, og disse sammen med presidenten hadde ansvar for møteprogrammet og den praktiske gjennomføringen.

Det har alltid vært lagt stor vekt på sosial hygge i klubben vår. Et populært sosialt innslag i starten var «familietur» med store og små. Vi tok med familien til første samling etter ferien i august og dro ut på tur. Det var den gangen et ønske om at dette burde være en årlig tradisjon i klubben vår, men det stoppet dessverre opp etter to turer: 

 • Til Torsnes hvor vi gikk fra husmannsplass til husmannsplass med ekteparet Mohr / Dye som sakkyndige veiledere
 • Til helleristningene hvor Hroar Gravning gav oss en solid innføring i disse

På sommermøtet i juni og julemøtet sist i november har vi et også lettere program med vekt på den sosiale samhørigheten i klubben. I juni har vi i alle år forlatt møtelokalet og dratt på tur” ut i det blå”.  På julemøtet har vi hatt noe ekstra godt å spise, delt julegaver med hverandre og hatt mye sosial hygge, enten julemøtet har vært arrangert privat eller ute.

Vi har vært på flere turer opp gjennom årene:

 • Til Tanumstrand for å møte soroptimistene i vår vennskapsklubb i Alingsås
 • Til Åsgårdstrand / Tønsberg for å besøke” skraphandler” Liv Handeland
 • Besøkt Høyesterett og Stortinget i Oslo
 • Til Lannems håndverkssenter i Rakkestad
 • Til Dal gård i Hærland

Dessuten har vi hatt turer til interessante steder i nærområdet. Flere teater - og operaturer til Oslo / Halden er det også blitt. Mange har også reist med som observatører til R&L møtene og fått god” input” i det å være soroptimist sammen med soroptimister fra hele Norge.  Distriktsmøtene har også vært representert med soroptimister fra Borge hvert år.

I 2011 ble ny struktur vedtatt etter krav fra Unionen.  Koordinatorgruppene ble avviklet, og en valgt programansvarlig og ass. programansvarlig fikk heretter ansvaret for utarbeidelse av program. Disse to programansvarlige blir valgt for to år på årsmøtet. Programansvarlig har møterett i styret.

Unionens strategiplan har vært retningsgivende for klubbens aktiviteter. Det har derfor årlig vært utarbeidet lokale handlingsplaner for klubbarbeidet, og det har vært naturlig å innpasse klubbprogrammene etter disse planene.  En styringsbok er også utarbeidet og godtatt på årsmøtet i 2005; et godt arbeidsdokument for styret og klubben for øvrig.

 

Presidenter i Borge Soroptimistklubb:

1989 – 1991               Siri Gabrielsen

1991 – 1993               Brit Aase Marthinsen

1993 – 1995               Annette Thorsø Mohr

1995 – 1997               May Kristin Sunde Hansen

1997 – 1999               Marit Wangberg

1999 -  2001               Jorunn Krosby

2001 – 2003               Berit Skadal

2003 – 2005               Astri Huse

2005 – 2007               Brit Østmo

2007 – 2009               Kari Evensen

2009 – 2011               Annette Thorsø Mohr

2011 – 2013               Kari Fischaa Nilsson

2013 -  2015               Helena Leknes- Kilmork

 

Programoversikt gjennom 25 år:

1989

Tre” bli   kjent møter” med ca. 10 potensielle medlemmer

 

Sommermøte   på hytta til Brit Marthinsen

 

Orienteringsmøte   for nye medlemmer.  Drift av klubben v. Siri

 

Soroptimismen   oppbygging v. Ekstensjonspresident Lise Jacobsen

 

Gruppearbeider.  Mål og ønsker for klubben

 

Julemøte. Torp Sanitets hus

1990

På reise i Asia.  Lysbildekåseri v. Siri

 

” Fransk   aften”. Kåseri v. Jarl Skofterud

 

Klubbsaker   /Info vedr.  Charterfest

 

Bedriftsbesøk Borge sparebank: Moderne bankvirksomhet v. Banksjef Torbjørn Karlsen

 

Byggeskikker i Borge / Norge v.  Arkitekt Terje Tjernås fra Borge kommune

 

Ut i det blå: Besøk i nytt hus hos Marit Wangberg

 

Familietur i Torsnes: Husmannsplasser på Thorsø.  Ekteparet Mohr / Dye guider

 

Pedagogisk kinesiologi. v. spesialpedagog Cecilie Solum

 

Moteoppvisning  Borge sparebank

 

Høstens bøker v. Bokhandler Prøytz

 

Julemøte hos Egil T. Nesheim i Gamlebyen. Gamle juleskikker v. Egil T. Nesheim

1991

Årsmøte hos Siri

 

 Yrkesforedrag. Logoped Solveig Vagle

 

Ny   storkommune v. ordfører Roald Halvorsen.

 

Tur til Borregård Hovedgård

 

” Ny i   Norge” v. to iranske kvinner, Iran og Nasarin

 

Ut i det blå: Hyttetur til Inger Kristiansens hytte i Torsnes

 

Familietur til helleristninger i Borge. Omvisning v. Hroar Gravning

 

Yrkesforedrag: Kiropraktor Marit Wangberg

 

Moteoppvisning Begby skole

 

Miljø:   Bevare helse, natur og miljø. V.Torgeir Gillebo fra Naturvernforbundet

 

Julemøte hos Brit Marthinsen

1992

Klubbsaker  / evaluering av klubben

 

Årsmøte,  Trippen. Klubbsaker

 

” Det nye  Europa” v. Svein Roald Hansen

 

På   Kreftsenteret i Fredrikstad: Orientering om Kreftsenteret arbeid

 

Invitert  til Fredrikstadklubbens møte i Hancobygget. Gunn Skauen foredrag om Guatemala

 

Ut i det blå: til Solli bruk. Orientering v.  Eva Dørje Berg

 

Yrkesforedrag.  Bedriftssykepleier i Sarpsborg kommune Jorunn Kirsebom

 

Naturvern i hjemmet v. May Kristin S. Hansen

 

Moteoppvisning Begby Skole

 

Julemøte på Kreftsenteret

1993

Yrkesforedrag. Kontorsjef Helse og sosialetaten, Borge kommune. Inger Kristiansen

 

Årsmøte. Sanitetshuset Torp. «Med Askeladden som veiviser». Kultursjef i Borge, Egil Syversen

 

Besøk på Dal gård i Hærland m. Sarpsborgklubben. Bygdeturisme og gamle bondeskikker v. Kona på gården

 

Besøk av unionspresident S. Bratsberg

 

Yrkesforedrag. Filmproducer Anni Henriksen

 

 Ut i det blå: Kulturvandring i Gamlebyen

 

Grunnlagsetikk  v. Pastor Lars Nordby

 

Egenutvikling/kvinnelig nettverk v. Merete Ring

 

Teatertur Oslo. «Elvira Madigan»

 

Barnevernsarbeid i Borge v. Barnevernleder Torill Olsen

 

Julemøte. Demonstrasjon av Priorprodukter

 

Moteoppvisningen flyttet til våren 1994

1994

Etikk / Diskusjon. OL-fest: Konkurranse. Underholdning v. Tor Arne Marthinsen, Hroar Gravning og Øyvind Gabrielsen

 

Årsmøte Torp Sanitets hus

 

Moteoppvisning Begby skole 23. Mars

 

Yrkesforedrag: Fostermor Kari Evensen

 

Besøk på Roald Amundsens minne. Omvisning

 

Ut i det  blå: Østfold kunstsenter: Italiensk kunst. Ekteparet Sangers hjem /galleri i Engelsviken 

 

Amnesty v. lektor Sven Poppe

 

Flyktningarbeid  v. flyktningkonsulent Per Berthelsen

 

Videre engasjement for klubben? Gruppearbeid

 

Julemøte Nes herregård. Herregårdens historie v. E. Fosdahl

1995

Yrkesforedrag: Tekstilingeniør Kari Anne Fredheim

 

Årsmøte Torp Sanitetshus

 

5 års Jubileum. Middag på Balaklava, Gamlebyen

 

Yrkesforedrag.   En lærers hverdag v. Brit, Marianne og Siri

 

Hjelpearbeid   Polen / Ukraina v. Margaret Ellingsen

 

Ut i det  blå: Gudeutstilling på Isegran

 

På rundreise i Kina v Eldbjørg Grotterød

 

Moteoppvisning Begby skole

 

Julemøte  på Vik

1996

Fokus på indisk liv, kultur og tradisjoner v. Sunita Mistry

 

Årsmøte, Sanitetshuset Torp. Orientering om fremdriften på RAM v Ragnhild Bilet

 

Hvordan det er å være flyktning i Norge v. Diana Orotsjevski, kroatisk flykning fra   Bosnia

 

Yrkesforedrag: Kredittkassen i Sarpsborg: økonomisk rådgiver Grete N. Korseberg

 

Lokalhistorie: Stedsnavn v. Karl Ottar Fjeld

 

Ut i det blå :Tangen kro. Markering av SI 75 årsjubileum v. May Kristin

 

Moteoppvisning Begby skole

 

Kvinners helse. v. Alm. praktiker Anne Hasle

 

Julemøte på Nes. Elsa Fosdahl fortalte om juleforberedelser før i tiden

1997

Klubbsaker.  Vennskapsklubbene våre. Hvordan bedre kontakten?

 

Årsmøte hos Siri. Gjester: 1.visepresident Liv Handeland, Solveig Kittelsen og Ingeborg Due

 

Miljøkompostering. v. Trond Luråsen

 

RAM: Fellesmøte med Sarpsborg og Fredrikstad: Kvinner mot år 2000. v. Ragnhild Ufsgård

 

Oppfølging av møte m R. Ufsgård: video om mobbing av kvinner på arbeidsplassen.

 

Tur til   Tanum. Møte med Alingsåsklubben

 

Bedriftsbesøk FREVAR

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Yrkesforedrag: Fysioterapeut Randi Kobro

 

Julemøte RAM, Konsert med Jørgen Gravning og Synne Sandengen

1998

Operatur, Oslo, Svanesjøen, Middag Grand hotell

 

Årsmøte. Gjest: Unionskasserer Solveig Kittelsen

 

Besøk hos Sarpsborgklubben.  

 

” Økonomiske problem kvinner ofte møter” v. Grete N. Korseberg (Bank) og Livs- og pensjonsforsikring v. Bjørnar Fjeld (Forsikring)

 

Barn og vold. v.Leder av Fredrikstad krisesenter Anne Koht

 

Ungdom i byen på lørdagskvelden. Paal Fischernich fra Natteravnene / Lions, Ragnar Foss fra Politiet

 

Ut i det   blå: Museumsbesøk på Isegran. Krepseaften på Nøkledypets båthavn

 

Yrkesforedrag: Spesialpedag Jorunn Krosby

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Helse: Livsmot i hverdagen. v. Dag Skottene

 

Julemøte på RAM. Underholdning av medlemmer

1999

Klubbevaluering

 

Årsmøte RAM. Gjest Brit Sørensen: Koordinatorenes roller

 

Yrkesforedrag: Salomons apotek: Farmasøyt Kristin Sunde Hansen

 

Frelsesarmeens arbeid hjemme og ute: Kari Lorentsen fra Frelsesarmeen / Torp

 

Norge,ditt nærmeste ferieland. v. Berit Skadal

 

Ut i det blå: Lannem håndverksbedrift i Rakkestad

 

Yrkesforedrag: avdelingsleder v. markedsetaten i Sarpsborg, Annette Th. Mohr

 

Moteoppvisning Folkets Hus Torsnes

 

Feiring av 10 årsjubileum. Distriktsmøte på Balaklava gjestgiveri, Gamlebyen Festmiddag   på Hotell City

 

Julemøte hos Siri

2000

På Nes: Sett farge på det nye århundret v. Kari Dale

 

Årsmøte på   RAM. Besøk av landssekretæren E. Hjort Eriksen: Hva er det å være en soroptimist?

 

Teatertur Oslo: Grase på Chat Noir

 

Yrkesforedrag: Siv. Ingeniør Astri Huse

 

Kompetanse for utvikling.  Besøk HIØ

 

Ut i det blå: Besøk i Åsgårdstrand og hos ”skraphandler” Liv Handeland i Tønsberg

 

” Våre nye landsmenn.” Foredrag av prosjektleder på flyktningkontoret

 

Moteoppvisning Folkets Hus Torsnes

 

Klubbsaker: Fokus på koordinatorgruppene

 

Julemøte på Nes

2001

Evalueringsmøte

 

Årsmøte RAM. Ny fastlegeordning v. lege Finn Nilsson

 

Besøk i Høyesterett i Oslo

 

Kambodsja. Minerydning/ Lokalsamfunn v. Magna Solgård

 

Yrkesforedrag: Gudesen / NEN.  Direktør Grete Gudesen

 

Ut i det blå:Rebusløp: mål: Kirkøy og” vertshuset” Hvaler. Besøk hos kunstnerne Øyvind Sand og Eva Lange

 

Sykehusutbygging i Østfold, drøm eller virkelighet v. Eddie Sjøborg

 

Miljøskolen Kvernhuset v. Steinar Ekeberg

 

Moteoppvisning Folkets Hus, Torsnes

 

Julemøte Brandstorp gård

2002

Bibelens kvinner v. Liv Hovland

 

Årsmøte

 

Yrkesforedrag. Humlekjær gård v/Bonde Solfrid Veel

 

Omvisning  på det nye rådhuset i Fredrikstad

 

Yrkesforedrag.  Torsnes aldershjem. Sykepleier og leder Bjørg Ileby

 

Ut i det blå: Stortinget. Stortingsrepresentant S. R Hansen viser oss rundt

 

Fellesmøte med Borge Rotary

 

Yrkesfordrag Rosemary Donker

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Julemøte: Hvaler gjestgiveri

2003

Åpent debattmøte på RAM: Er tiden inne for å slå sammen Sarpsborg og Fredrikstad til en kommune?   Innbudt: Distriktets soroptimister, Rotary. Lions, Industriforeningen mfl.

 

Fokus på Albania: Info Sania Nielsen

 

Årsmøte. Utviklingen i kraftmarkedet v. Roy Ø.  Henriksen

 

Mediesamfunnet. v. Anne Baggetun, NRK

 

Yrkesforedrag: Husfrue på herregård / frisør Jorun Fosdahl

 

Ut i det blå: Hankø Fjordhotell

 

Folkehelsa 4oo år. Kari Lislerud Smebye

 

Xian. Den gjemte by i Kina v. Gunnar Høidal

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Julemøte Victoria hotell Fredrikstad

2004

Evalueringsmøte. Utarbeide strategi plan. Unionspresident Solveig Lia

 

Årsmøte. Gjest Kristin Sveen: Utvikling og framtidsvyer for RAM 

 

Den fattige kommunen, sutring – realitet? Regnskapssjef  Fredrikstad kommune, Inger Kristiansen

 

St. Croix Internasjonalt kultursenter Omvisning v.Heidi Kulsli

 

Gudeberg skole. Global kokkekamp 

 

Ut i det blå: Speiderhytta, Børtevann

 

Besøk på Kvernhuset ungdomsskole. Omvisning v Steinar Ekeberg

 

Klimakteriet. v.Gynekolog Maitii Østberg

 

Lærere i utveksling med Malawi. v. lektor Brit Marthinsen

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

15 årsjubileum. Teatertur Oslo. Edit Piaf. Middag i Oslo

2005

Kvinner, ressurs, utvikling v Tove Andreassen

 

Årsmøte /   Gjest: Hilde Håheim Gresk mytologi Lysistrata.

 

Yrkesforedrag. Fredrikstad politistasjon. Politijurist Hilde Arnesen

 

Bedriftsbesøk. Hansa bryggeri i Sarpsborg

 

Invitasjon fra Haldeklubben: Åpning av ny bro på Svinesund

 

Ut i det blå

 

Fellesmøte m Fredrikstadklubben. Gjest Ellen Gade

 

Sykefravær i et samfunnsperspektiv v Ted Hanish

 

Moteoppvisning Folkets Hus Torsnes

 

Julemøte med Borge Rotary. RAM. Biskop Helga Haugland Byfuglien

2006

Arbeid blant ugifte, gravide kvinner i Bolivia Jordmor Anne Sønsterud

 

Årsmøte på  RAM/ oppfølging av TV aksjonen

 

Yrkesforedrag. Besøk på Sentrallaboratoriet. SØF. Yrkesforedrag. Bioingeniør Torun Gravning

 

Klubbmøte. Tema: Vann

 

Besøk Innersvingen trimsenter Sellebakk

 

Ut i det blå: Onsøy golfbane

 

Byvandring med Hild Håheim: Kvinner på kartet

 

Fellesmøte m Fr. stad. På Elingård: Internasjonal aften.

 

Moteoppvisning, Folkets hus Torsnes

 

Julemøte: Teatertur Oslo. Gjengangere

2007

Homestart: info v. Ingunn Fagermoen

 

Årsmøte / Besøk av unionspresident Karin Guttormsen

 

8. mars arrangement for kvinneorganisasjoner i Fredrikstad

 

Fellesmøte m Fredrikstad. Fokus på Kvinnenettverk

 

Yrkesforedrag. siv.ing, Eli Klingvall

 

Gjenbruk. Vårrydning i klesskapet Ellen Knudsen. Klesauksjon

 

Ut i det blå: Risholmen og Rhododendronhagen

 

Fellesmøte  m. Fr. stad på RAM: Maritim aften. Yrkesforedrag: sjøkaptein / gynekolog. Maitii Østberg

 

Tur til Telenor på Fornebu. Mat hos Peppes på Snarøya

 

Moteoppvisning Bøndenes hus Borge

 

Juleklubbmøte på Donke Jongården i Gamlebyen. Julemat på restaurant Majorstuen

2008

Soroptimismen: Bevisstgjøring – formidling – handling. Gruppearbeid

 

FFK nye stadion: Årsmøte. Omvisning. Foredrag av salg- og markedssjef Morten Rummelhoff

 

8. mars arrangement i Fredrikstad.  13 medl.   deltok

 

Yrkesforedrag. HIØ Halden.  Ansvarlig for planlegging/økonomi Britt Østmo

 

Kunnskapsløftet. Endringer og utfjordinger i skolen. Brit AA. Marthinsen

 

Transportplanen for Fredrikstad v. Terje Tjernås / Tine Nygård

 

Ut i det blå: Hafslund hovedgård

 

Yrkesforedrag. Bioingeniør Kari F. Nilsson

 

Moteoppvisning Bøndenes hus Borge

 

Orientering   om arbeidet med traffickingofre.  Besøk fra Fredrikstad Krisesenter. Besøk av   Unionspresident S. Urdal: Unionens prosjekter i Moldova

 

Klubbsaker. Bevisstgjøring av det å være soroptimist

 

Julemøte på Vik

2009

Med kroppen i hodet, bli arkitekt for din egen kropp.  v. Grete Støa Birketvedt

 

Årsmøte. Yrkesforedrag: Tannlegesekretær Astri Kristiansen

 

"Munchs mødre”. Skulpturprosjekt v. Torill Stokkan

 

Cowi: Presentasjon av Nedos vannprosjekter v. Øyvind Elseth

 

Jazzkonsert Torsnes kirke

 

Omvisning på Kalnes videregående skole

 

Ut i det  blå: Råde urtehage

 

Fellesmøte med Fredrikstad: Kirsten Fløgstad. Generalsekretær i UNESCO

 

Trafficking. Møte med "medvandrer” Sofia Abdir og repr. fra Krisesenteret

 

Moteoppvisning Bøndenes hus Borge

 

Vi arrangerer distriktsmøte på FFKs stadion. Tema: Vann

 

Julemøte på Nes. Foredrag av Svein Åstrøm om herregården

2010

Temakveld. Unionens kurspakke / QuizzZZZZZZ. Klubbsaker

 

Årsmøte / Evalueringsmøte

 

Oslotur / Opera "Adriane”

 

Mitt liv som tolk. Bambi Szawa fra Albania:

 

Yrkesforedrag. Fr. stad kommunes HMS avdeling. Rådgiver og sikkerhetsleder Helena Leknes-Kilmork.

 

Tur til kvinnefengselet på Ravneberget

 

Ut i det blå: Solli bruk

 

Den kulturelle skolesekken, Felles med Fredrikstadklubben

 

Bedriftsbesøk: Nordea

 

Moteoppvisning Torsnes Folkets hus

 

Fredrikstadklubben arr. Kirkekonsert m. assistanse fra Borge

 

Julemøte på Vik

2011

Sanitetshuset, Torp: Ny sentrumsplan i Fredrikstad v.Marianne Aune

 

Årsmøte RAM.Gjest. Torill Nilssen: LØFT. Løsningsorientert tilnærming

 

"Vandringer med Sigrid Undset"-  Jorunn Wendel

 

Sosiale medier og delingskultur på nett 

 

Samhandlingsreformen v. kommunelege Jens Espeland

 

Ut i det blå: Solbergtårnet, Helleristninger, piknik på Hunn. Fylkeskonservator Anne Sofie Hygen forteller om vårt historiske Østfoldlandskap

 

Yrkesforedra Landskapsarkitekt Valborg Leivestad

 

Moteoppvisnin Folkets hus

 

Julemøte på restaurant Galeien.Tore Arntsen forteller om Isegran historie

2012

Evaluerimøte

 

Tur til Kalnes. Arild Rostad fra Multiconsult presenterer det nye sykehuset

 

Årsmøte RAM

 

"Ung og funksjonshemmet i Fredrikstad" v. Jens Simonsen

 

Flerkulturell kvinnekveld med den internasjonale kvinnegruppen på RAM

 

Ut i det blå: Besøk Atelier Knollen og Egil Syversen

 

Media ogkommunikasjon v. Miriam Henriksen, presseansvarlig for VM 2010

 

Fellesmøte  med  Fredrikstad

 

Yrkesforedrag: Fotterapeut Sølvi Strand

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Julemøte:Grøtfest hos Siri

2013

Sterke norske kvinneskikkelser gjennom årene: Sonja Henie i ord og toner v. Cecilie Due   Sarpsborgklubben invitert

 

Årsmøte. Evaluering / Arbeid m. handlingsplan og program 2013 / 2014. Gruppearbeid

 

J.P. Evensen forteller om sitt engasjement for BBC Oppstart / undervisning fotojournalistutdanning   i Aserbajdsjan og Hvite Russland

 

Sterke norske kvinneskikkelser gjennom årene: Kvinnesakskjemperen Katti Anker Møller. Et innblikk i hennes liv og virke. Annette Th. Mohr forteller om sin oldemor

 

Klubbsaker

 

Sommermøte:Konsert Ø. Fredrikstadstad kirke med Anita Skorgan. Fellesmåltid på Cafe Magenta

 

Yrkesforedrag.  Advokatkontoret Ahlgren /Kreutz v. Advokat Marianne Kreutz

 

Besøk på Dammyr hos kunstnerne Bringager og Malmberg

 

Moteoppvisning Folkets hus Torsnes

 

Julemøte hos Jorunn på Nes

2014

Byttedag  klær/ bøker til inntekt for klubbkassen. 25 årsjubileet diskuteres

 

Årsmøte/ Evaluere handlingsplan/ sette opp ny

 

Besøk på Svinesund tollstasjon

 

Byutvikling i Fredrikstad  v. Trond Delbekk

 

Tur til det nye politihuset i Sarpsborg.  Møte med politisjef i Østfold Beate Gangås

 

Ut i det blå: Kirkens bymisjon i Fredrikstad. Måltid på Slippen

 

Besøk av Fylkesmann i Østfold Anne Enger

 

Yrkesforedrag. Personalkonsulent Solveig Bakkehaugen

 

Moteoppvisning Folkets hus, Torsnes

 

Jubileumskonsert Torsnes kirke

 

Jubileumsfest Quality hotel, Fredrikstad

     

 

 • 1993 deltok flere av medlemmene i” Jentebølgen” i Fredrikstad, et løpsarrangement for kvinner
 • 2001 inviterte økonomigruppen til i kurs i linedans, og 10 stykker møttes en gang i uken under Britt Østmos” strenge” instrukser. Det hele munnet ut i danseoppvisning på et klubbmøte. Astri Huse overrasket oss på et møte med imponerende magedans i flott ”haremsutstyr”, så dansegleden synes ikke å mangle blant medlemmene
 • 2002 deltok flere av medlemmene på malekurs hos kunstneren Øyvind Sand på Hvaler
 • 2003 tok økonomigruppen initiativ til stormøte på RAM: Er tiden moden for sammenslåing av Fedrikstad og Sarpsborg til en kommune? Som innledere hadde vi ordførerne Engsmyr i Sarpsborg og Haabeth fra Fredrikstad. Politisk redaktør i Fredrikstad Blad, Siri Zakariassen, ledet debatten.  Innbydelse var sendt til alle soroptimister, Lions, Rotary, Industriforeningen og andre i distriktet. 70 stk møtte og deltok ivrig med synspunkter og innlegg.  Ordførerne mente for øvrig at tiden ikke var inne til kommunesammenslåing, men håpet at det det gode samarbeidet kommunene hadde, ville fortsette. Artig at diskusjonen igjen er blitt aktuell i år 2014, så en kan trygt si at soroptimister i Borge følger med!
 • 2003 hadde vi «Global kokkekamp» på Gudebergs skoles kjøkken. Koordinatorgruppene fikk utdelt hver sin verdensdel og disket opp med de lekreste retter fra ”sin” del av verden. Det smakte godt!!
 • Den internasjonale kvinnegruppen hos Frivilligsentralen har besøkt oss på RAM og serverte de lekreste hjemmelagede retter fra sitt opprinnelige hjemland.
 • 2005 var det åpningen av ny Svinesundbro.  Soroptimistklubber i grenseområdet både i Norge og Sverige ble invitert av Haldenklubben for å feire åpningen. Et flott og hyggelig tiltak fra Haldenklubben, og jentene fra Borge var selvsagt tilstede på feiringen.

 

Prosjektarbeid er hovedpilaren i soroptimistenes arbeid.  Gjennom ulike prosjekter arbeider vi for å fremme våre mål: Menneskerettigheter for alle, og å bedre kvinner og barns levekår. Borgeklubben har derfor, foruten å støtte opp nasjonale og internasjonale prosjekt, også hatt egne prosjekt i arbeidet med dette. 

Eksempler på slike prosjekter:

 • Unionens Utdanningsfond som gir stipend til yrkesrettet utdanning og til utdanning på høyskole- og universitetsnivå for kvinner i utviklingsland.  Dette har vært et prioritert område for oss som vi har bidratt med penger til hvert år
 • Unionens Moldovaprosjekt «Håpet er en våken drøm – et bedre liv for kvinner», hvor formålet er å forebygge menneskehandel i Moldova
 • Unionens Vannprosjekt for å skaffe byer i Moldova rent vann
 • Nedoa vannprosjekt for å skaffe landsbyer i Kambodsja rent vann
 • Prosjektet Chivy Foundation, et syprosjekt i Zimbabwe igangsatt av Grethe Rohde Moe, som er medlem i Fredrikstadklubben
 • S.I.A.M prosjekt: I 1998 hadde Borgeklubben ansvar for å administrere Norgesunionens Landslotteri til inntekt for S.I.A.M prosjektet, DVs” Soroptimist International aids meditasjon 1995 – 1999”. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av May Kristin S. Hansen, Siri Gabrielsen, Brit Marthinsen og Annette Th. Mohr med May Kristin som leder av gruppen. S.I.A.M. var et stort prosjekt utført i Chiang Rai-provinsen, Thailand, for å løse problemene med den høye frekvensen av HIV-smittede og antall unge kvinner som kom inn i Commercial Sex Industry (CSI) i regionen. Inntektsbringende prosjekter ble satt i gang i 10 landsbyer i Chiang RAI regionen. SI ga opplæring om hiv / aids og CSI til hele samfunnet og til både formelle og uformelle utdannings stipend til kvinner i 12-25 års alderen. Det ble også gitt yrkesmessig opplæring av unge kvinner og deres familier
 • UNICEF: Gjennom mange år har vi solgt Unicefkort
 • Tegnekonkurranse for skolebarn i Borge sammen med to klubber fra England og Tyrkia etter innspill fra vår hedersgjest på charterfesten, Yildiz Belger fra Izmir i Tyrkia.  Emnet var inspirert av det afrikanske ordspråket ” World is not a heritage from our fathers. It is entrusted in our safe keeping for our children”.  Av de beste tegningene fra disse tre land, ble det laget kort og kalendere som ble solgt av klubbens medlemmer. Vi laget utstilling i Borge Sparebanks lokaler på Sellebakk hvor de beste tegningene ble presentert. Pengene vi fikk inn på kort og kalendersalg, gikk til et utdannelsessenter for kvinner i Tyrkia
 • Arrangert jazzkonsert i Torsnes kirke i 2009 og 2014 med jazzsangerinnen Majken Christiansen kvintett for å bedre vår økonomi.  Overskuddet av Jazzkonserten i 2009 gikk til krigsskadede kvinner og barn i Gaza gjennom” REDD BARNA”
 • Moteoppvisning er blitt avholdt hvert år i samarbeid med moteforretningen Cecil i Fredrikstad. I noen få år deltok også Næss portefølje og gullsmed Gunsten på Sellebakk med henholdsvis vesker og smykker.  I 1994 flyttet vi moteoppvisningen til våren, men fant da ut at høstens moter passet bedre på programmet.  Den første moteoppvisningen startet i 1990 i Borge Sparebanks lokaler på Sellebakk. Siden holdt vi til på Begby skole og på Bøndenes hus i Borge noen få år, men først og fremst har vi hatt arrangementet på Folkets hus i Torsnes.  Medlemmene har stått aktivt på med Innbydelser, plakater, besøk i lokalavisene og innkjøp av gevinster. Vi har ikke tatt inngangspenger som synes vanlig ved moteoppvisninger, men oppfordret til å kjøpe lodd. Et innbydende kake / smørbrød bord samt kaffe /mineralvann som hver og en av medlemmene har bidratt med, har falt i smak, og vi ser at de samme gjestene har kommet igjen år etter             år for å se våre flotte soroptimist mannekenger vise årets nye moter.  I sin tid dekket vi opp til 150 gjester, interessen synes å ha dalt noe, men vi har fremdeles gode inntekter her.
 • Salg av T- skjorter med Unionens emblem. En gruppe av medlemmene stod for gode inntekter da de gikk i gang og solgte T- trøyer med Unionens emblem. Først var trøyene hvite med blått emblem. Senere ble de blå med gult emblem. Trøyene ble solgt til medlemmer over hele landet, og jentene fra Borge var også iherdige med egen salgsstand på R&L og distriktsmøter
 • Medlemsmøte med tolk Sofia Abdi fra Somalia og en representant fra Krisenteret i Fredrikstad som foredragsholdere, i den hensikt å gi oss innblikk i andre lands liv og kultur, samt problemer og utfordringer ved å komme til et fremmed land. (September: 2014: H.M. Kongen har utnevnt sykepleier Safia Abdi Haase til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.
 • "Flerkulturell møte og gjensidig forståelse". Det startet med at den internasjonale kvinnegruppen ved frivilligsentralen på Sellebakk ble invitert på et 8. mars møte i 2007. Vårt medlem Jorunn Krosby har representert klubben vår i styret for frivilligsentralen gjennom flere år og har vært primus motor sammen med Kari Evensen i dette arbeidet, også i samarbeid med andre medlemmer i klubben. Soroptimistene har bl.a vært medhjelpere på svømmekurs.

Den internasjonale kvinnegruppen har vært invitert til

o   Moteoppvisning; også med kvinnenes egen fremvisning av festklær fra de ulike land

o   ” Ut i det blå "- tur

o   Juleselskap med gløgg, grøt og julekaker hjemme hos Siri som fortalte om norske juleskikker, gamle og nye. Noen av damene servertee da «lekkerbiskener» fra sine hjem land. To damer fra Somalia gav oss en oppvisning i sang og dans fra sitt land

o   Turer i skog og mark. Norsk turkultur med egen matpakke, gode klær og sko var vesentlig å få frem her

o   Sosiale turer til enkelte medlemmers hytter

o   Fokus på norske tradisjoner: Vi har arrangert lefse og div. bakekurs, sykurs og hagestellkurs

o   Fokus på lokalsamfunnet: Invitert til møte på RAM med info om polarhelten. R. Amundsen og omvisning i hjemmet hans. Kvinnene i den internasjonale gruppen presenterte og serverte matretter fra sine hjemland

o   Besøkt Rådhuset og fått omvisning av varaordføreren, Kari Agerup. Etterpå var det sosial samling på Pizzanini

 

Dette prosjektet fortsetter, og vi mener vi har oppnådd noe av det vi målsatte i starten 

 • Bedre tilhørighet og trivsel for innvandrerkvinner     
 • Gi medlemmene i klubben vår større forståelse for innvandrerkvinnenes situasjon og kultur
 • Fokus på kvinnene selv og deres ønsker

Det hører med å fortelle at i 2011 ble klubbens prosjekt sendt inn som kandidat til SI/E’ s «Best pratige Award»

– og VI VANT!!!

Parallelt med dette prosjektet støttet vi opp om en kvinne fra Nigeria,” Rita”, som var offer for trafficking og bodde på krisesenteret i Fredrikstad.

 

Lokalmiljøet:

Noen eksempler hvor vi har bidratt både med økonomisk støtte og med praktisk arbeid:

 • Fredrikstad krisesenter og «Home start» i Fredrikstad.  HSF er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier i en vanskelig situasjon
 • Deltatt som frivillige på Krisesenteret i Fredrikstad
 • Støttet Kreftforeningens arbeid i Fredrikstad
 • Deltatt på stands med Kreftforeningen i Fredrikstad
 • Støttet Kjølberg speidertropp. Elgpatruljen og Hvitveispatruljen er to grupper med psykisk utviklingshemmede
 • Roald Amundsens Minne: Roald Amundsens fødehjem på Årum ble utvidet med bygg av ny” låve”.  Vi solgte pins til inntekt for senteret og hjalp til med nye gardiner. Det er der vi har våre møter nå, (RAM) og ved åpningen av det nye senteret, overrakte vi nytt piano
 • Deltatt som frivillige medarbeidere om sommeren på RAM
 • Deltatt som «natteravn» i Lions regi i Fredrikstad sentrum
 • Bidratt med støtte til skulpturprosjektet «Munchs mødre» i Fredrikstad
 • Støtte til turutstyr /Veum asylmottak

 

Samarbeidet med naboklubben i Fredrikstad:

 • Klubbmøter
 • Vært vertskap for polske soroptimister på Norgesbesøk
 • Deltatt i forberedelsene for konsert prosjekt til inntekt for Chivi Foundation
 • Prosjekt Albania: Skaffet til veie engelske lære bøker

Inneværende år har Norgesunionens prosjekt” Mentorprogram”, vært på dagsorden, eventuelt i samarbeid med Fredrikstad klubben, uten at vi er kommet i gang med dette. Forhåpentligvis er vi i gang i 2015! Prosjektet går ut på at kvinner mellom 20 - 45 år med annen etnisk bakgrunn enn nordisk, kan delta. Målsettingen er å bidra til karriere -utvikling for kvinner som allerede er i jobb, og stimulere jobbmulighetene for kvinner som står uten jobb. I et mentorprogram kobles en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes) sammen. Mentoren fungerer som veileder og skal være en soroptimist med lang og variert yrkeserfaring. Kari Fischaa Nilsson har deltatt i forberedende møter av prosjektet i Unionens regi.

 

Litt «plukk» fra arkivet:

 • Bidratt med norsk julenisse med utstyr, håndlaget av vårt klubbmedlem Britt Johansen Nissen ble sendt til en klubb i Østerrike der de hadde satt seg fore å samle inn juledekorasjoner fra soroptimistklubber i de forskjellige land
 • Flomofre i Asia ble støttet etter den voldsomme tsunamien i 2005
 • Deltatt i NRKs årlige TV aksjonen som bøssebærere og for øvrig støttet aksjonene med penger
 • Støttet Ryggeklubbens prosjekt” Youth under sail” i 2002
 • Utarbeidet styringshåndbok
 • Opprettet månedlig nyhetsbrev til medlemmene på mail
 • 25. sept. 2009 var Borge Soroptimistklubb på nett uten at det var noen særlig aktivitet der de første årene. Unionen kom imidlertid med ny hjemmeside, og Kari F.N. er nå ansvarlig for vår klubbside der.

 

Representasjon:

 • Klubben har vedtatt at vi skal være representert med to representanter til R & L møtene og to representanter til distriktsmøtene.  Ofte har også flere medlemmer reist som observatorer til R&L møtene, men da på egen regning.  Til distriktsmøtene har det ikke alltid vært det største fremmøte av medlemmene. Egentlig er det synd, for de forskjellige klubbene bestreber seg virkelig på å lage gode program.
 • May Kristin og Siri har vært valgte distriktskontrakter
 • Brit Østmo ble valgt inn i Unionens i komite for langsiktig strategiarbeid
 • Siri ble valgt inn i Unionstyret som 2. visepresident da Ryggeklubben satt med ansvar for Unionen.  Hun har også flere ganger deltatt hos Soroptimist Friends i Alfaz del Pi i Spania, en gang med Unionstyret, men også flere ganger i privat regi
 • Kari Fischaa Nilsson har deltatt i forberedende arbeid i Unionens mentorprosjekt 2013-2014

 

Vennskapsklubber:

I 1994 fikk vi godkjent to vennskapsklubber, nemlig Grafavogur på Island og Alingsås i Sverige.  Men det har vist seg å være vanskelig å få til noen aktiviteter klubbene imellom på grunn av avstand og kostnader. Der var litt korrespondanse og aktivitet noen år, bl. a laget vi et flott presentasjonshefte i form av bilder og tekst av medlemmene våre, som ble sendt de to klubbene. Klubben på Island ble besøkt av Kari Evensen som var på privat besøk på øya.

Det har imidlertid vært noe mer kontakt med den svenske klubben. Vi hadde et flott treff på Tanum i Sverige i 1997 hvor de fleste av Borgeklubbens medlemmer deltok.  Fem representanter herfra besøkte klubben i Alingsås i 2000. Deltagere derfra kom også hit og deltok ved vårt 10 årsjubileum i Gamlebyen i. Vi har prøvd å gjenta flere treff, men det har vist seg å være liten interesse for det. Det ble derfor bestemt at kontakten etter hvert skulle bestå i at styret skulle holde kontakten med klubbene ved å sende et «nyhetsbrev» vår og jul.  Etter hvert har vel det også mer eller mindre dødd ut.  

 

Medlemstall:

 Klubben laget en ekstensjonsplan i år 2000 hvor vi konkluderte med at vi ønsket å ha rundt 40 – 45 medlemmer ved 20 – årsjubileet vårt!  Vi i startet i 1989 med 23 medlemmer. Medlemstallet økte jevnt og trutt i årene som kom, og i 2009 var vi 38 medlemmer. Dessverre har vi ikke klart å holde på dette medlemstallet.  Det er oppgitt forskjellige grunner for opphør av medlemskapet, men” for stort arbeidspress” har som regel vært grunnen som er oppgitt. Høy   kontingent kan også ha spilt en rolle, uten at det har vært oppgitt som grunn.

 Nå er vi 30!! Mange er blitt pensjonister, så her må gjøres en jobb dersom klubben vår skal bestå i fremtiden!!

 

Økonomi:

 Klubbens økonomi har variert opp gjennom årene. Vi startet med en medlemskontingent i 1990 på 500.- + 150 kr. til mat, men utgiftene har steget i takt med forholdene ellers i samfunnet.  I dag har vi en kontingent på 2000.- kr årlig med innbetaling to ganger i året. Dette inkluderer da kontingent til unionen, medlemsbladet Soroptima og drift av klubben, inkludert bevertning på møtene.  Som regel er det servert snitter fra Vik og kake, men vertinnegruppene står fritt med hensyn til servering Kake, servietter og lys dekkes av den vertinnegruppen som har ansvar for serveringen på kveldens møte.  Vi har i tillegg betalt egenandeler for ulike aktiviteter som for eksempel jule - og sommermøter, samt de ulike turene vi har vært på.

Inntekter til klubben er kommet gjennom:

 • Kontingent
 • Moteoppvisning  
 • Jazzkonserter
 • Salg av T- trøyer med Unionens emblem
 • Salg av kunstkort.  (Klubben fikk 20 % av inntektene for kortene de solgte)
 • Salg av styringshåndbok for klubben
 • ·         Salg av lilla sløyfer
 • ·         Salg av vannflasker
 • Salg av kort og kalendere. Salg av UNICEF –kort før jul
 • Intern utlodninger og loddsalg

Nevnes her bør en gave fra Astri Kristiansen i 1993.  En flott brodert julekalender utstyrt med 24 gaver, innbrakte ved loddsalg blant klubbmedlemmene 45oo. - kr til kreftforeningens arbeid

 • ” Gebyr” for ikke bære soroptimistnålen på møter 

 

Jubileer:

1995:     5 år:       Jubileumsmiddag på Balaklava i Gamlebyen  

1999:     10 år:     Distriktsmøte på Balaklava i Gamlebyen / fest middag på Hotell City

2004:     15 år:     Teatertur Oslo Piaf med Heidi Gjermundsen.  Middag på Brasseriet før forestillingen

2009:     20 år:     Operaforestilling. Middag i Operaens restaurant

2014:     25 år:     Jazzkonsert i Torsnes kirke. Festmiddag for medlemmene på Hotell Quality, Fredrikstad

 

Distriktsmøter:

Klubben har arrangert to distriktsmøter, i 1999 i forbindelse med vårt 10 årsjubileum og i 2009. 

1999: Distriktsmøte ble holdt på Balaklava I Gamlebyen. Vel 80 soroptimister fant veien til Fredrikstad da. Ekstra hyggelig var det at fire representanter fra vår svenske naboklubb   var til stede. 

VERDIER var satt som ramme for møtet, og vi ønsket å fokusere på dette fra forskjellige innfallsvinkler: Verdier – i oss selv, i kunsten, kulturen og naturen.

Følgende program var satt opp:

 • ” Mennesket bak faget” v. Konsulent Brita Hanssen fra Kongsvinger soroptimistklubb.
 • ” Gamlebyen – et besøk verd” v.  Kultursjef i Fredrikstad, Egil Syversen
 • Byvandring i Gamlebyen.
 • Musikalske innslag v Kari Brevik, Dan Dahl og vår egen Marianne Husvik.
 • ” Kunsten å nyte pensjonisttilværelsen” ved Eldbjørg Grotterød fra Sarpsborgklubben.
 • Festmiddag på kvelden på Hotell City.

2009: Distriktsmøtet ble holdt på FF K’s klubbhus på Kråkerøy.  80 var påmeldt.  VANN var satt som tema for møtet.

Følgende program var satt opp:

 • ” Byen og elva” sivilarkitekt Terje Tjernås:
 • Renere Vannsjø. Helga Gunnarsdottir
 • Underholdning av” Sjokolade”, Marianne Husvik m. fl.
 • Salg av kunstkort og vannflasker

 

Medlemsliste 2014:

Navn

Yrke

Født /   medlemsår

Kari   Evensen

Økonomikonsulent/pensjonist

1945/ 1989

Kari Anne   Fredheim  

Selvstendig   Næringsdrivende

1995/ 1989

Siri   Gabrielsen

Lærer/   pensjonist

1942/ 1989

Torun   Amundsen Gravning

Bioingeniør

1955/ 1989

Anni   Henriksen

Lærer/   pensjonist

1945/ 1989

Britt   Johansn             

Barnepleier/   pensjonist

1946/ 1989

Jorun   Krosby                

Spesialpedagog

1951/ 1989

Astri   Kristiansen        

Tannlegesekretær/pensjonist

1926/ 1989

Inger   Kristiansen

Spesialkonsulent/   pensjonist

1940/ 1989

Brit Aase   Marthinsen

Undervisningsinspektør   / pensjonist

1946/ 1989

Inger Lise   Mathiesen

Blomsterhandler/   pensjonist

1935/ 1989

Annette   Thorsø Mohr

Konsulent

1954/ 1989

Marianne   Husvik       

Gårdbruker   / Lærer

1952/ 1989

Marit Wangberg       

Kiropraktor

1951/ 1989

Hildegard   M. Vik

Selvstendig   Næringsdrivende

1953/ 1992

Jorunn   Fosdahl

Frisør /   husmor / pensjonist

1949/ 1993

Grete Næss   Korseberg

Bedriftsrådgiver

1956/ 1993

Hilde   Arnesen

Politiadvokat   / jurist

1962/ 1997

Kari   Fischaa Nilsson

Bioingeniør   / Pensjonist

1945/ 1998

Solfrid   Våset

Bonde

1964/ 1998

Astri Huse

Siv.   Ingeniør

1948/ 1998

Eli   Klingvall

Overingeniør   / pensjonist

1954/ 1998

Berit   Skadal

Undervisningsinspektør

1962/ 1998

Bjørg Cecilie   Ileby

Sykepleier

1951/ 1998

Helena   Leknes-Kilmork

Bygningsingeniør/   yrkeshygieniker

1962/ 2000

Marianne   Kreutz

Advokat

1971/ 2001

Solveig   Bakkehaugen

Personalkonsulent/pensjonist

1947/ 2005

Sølvi   Strand

Fotterapeut

1968/ 2005

Valborg   Leivestad

Landskapsarkitekt

1950/ 2008

Ragnhild   Hovland

Sykepleier

1954/ 2010