Prosjekter

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider soroptimister for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

Borge Soroptimistklubb har gjennom årene støttet flere av Unionens prosjekter økonomisk.

Eksempler på slike prosjekter:

 • Unionens Utdanningsfond som gir stipend til yrkesrettet utdanning og til utdanning på høyskole- og universitetsnivå for kvinner i utviklingsland.  Dette har vært et prioritert område for oss som vi har bidratt med penger til hvert år
 • Unionens Moldovaprosjekt «Håpet er en våken drøm – et bedre liv for kvinner», hvor formålet er å forebygge menneskehandel i Moldova
 • Unionens Vannprosjekt for å skaffe byer i Moldova rent vann
 • Nedoa vannprosjekt for å skaffe landsbyer i Kambodsja rent vann
 • Prosjektet Chivy Foundation, et syprosjekt i Zimbabwe igangsatt av Grethe Rohde Moe, som er medlem i Fredrikstadklubben
 • S.I.A.M prosjekt: I 1998 hadde Borgeklubben ansvar for å administrere Norgesunionens Landslotteri til inntekt for S.I.A.M prosjektet, DVs” Soroptimist International aids meditasjon 1995 – 1999”. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av May Kristin S. Hansen, Siri Gabrielsen, Brit Marthinsen og Annette Th. Mohr med May Kristin som leder av gruppen. S.I.A.M. var et stort prosjekt utført i Chiang Rai-provinsen, Thailand, for å løse problemene med den høye frekvensen av HIV-smittede og antall unge kvinner som kom inn i Commercial Sex Industry (CSI) i regionen. Inntektsbringende prosjekter ble satt i gang i 10 landsbyer i Chiang RAI regionen. SI ga opplæring om hiv / aids og CSI til hele samfunnet og til både formelle og uformelle utdannings stipend til kvinner i 12-25 års alderen. Det ble også gitt yrkesmessig opplæring av unge kvinner og deres familier
 • UNICEF: Gjennom mange år har vi solgt Unicefkort

Borgeklubben har også hatt egne lokale prosjekt

"Flerkulturell møte og gjensidig forståelse". Det startet med at den internasjonale kvinnegruppen ved frivilligsentralen på Sellebakk ble invitert på et 8. mars møte i 2007. Vårt medlem Jorunn Krosby har representert klubben vår i styret for frivilligsentralen gjennom flere år og har vært primus motor sammen med Kari Evensen i dette arbeidet, også i samarbeid med andre medlemmer i klubben. Soroptimistene har bl.a vært medhjelpere på svømmekurs.

Den flerkulturelle kvinnegruppen har vært invitert til

 • Moteoppvisning; også med kvinnenes egen fremvisning av festklær fra de ulike land
 •  ” Ut i det blå "- tur
 •  Juleselskap med gløgg, grøt og julekaker hjemme hos et av medlemmene hvor vertinnen fortalte om norske juleskikker, gamle og nye. Noen av damene serverte da «lekkerbiskener» fra sine hjem landog to damer fra Somalia gav oss en oppvisning i sang og dans fra sitt land
 • Turer i skog og mark. Norsk turkultur med egen matpakke, gode klær og sko var vesentlig å få frem her
 • Sosiale turer til enkelte medlemmers hytter
 • Fokus på norske tradisjoner: Vi har arrangert lefse og div. bakekurs, sykurs og hagestellkurs
 • Fokus på lokalsamfunnet: Invitert til møte på RAM med info om polarhelten. R. Amundsen og omvisning i hjemmet hans. Kvinnene i den internasjonale gruppen presenterte og serverte matretter fra sine hjemland
 • Besøk på Rådhuset i Fredrikstad med omvisning av varaordføreren. Etterpå var det sosial samling på Pizzanini

Dette prosjektet fortsetter, og vi mener vi har oppnådd noe av det vi målsatte i starten:

 • Bedre tilhørighet og trivsel for innvandrerkvinner     
 • Gi medlemmene i klubben vår større forståelse for innvandrerkvinnenes situasjon og kultur
 • Fokus på kvinnene selv og deres ønsker

I 2011 ble klubben slokale prosjekt sendt inn som kandidat til SI/E’ s «Best pratige Award»– og VI VANT!!!

 •  Overskuddet fra jazz-konserten i november 2015 skal gå til  «Arbeid med flyktninger fra Syria i Fredrikstad».