HISTORIKK

Borge soroptimistklubb ble chartret 14.desember 1989.

Charterfest ble holdt  31.mars 1990.

Klubbens første president var initiativtaker Siri Gabrielsen.

Medlemstallet var 23.

Medlemsmøtene arrangeres siste tirsdag i hver måned.

Møtested var vanligvis Roald Amundsens minne (RAM) og møte begynner kl. 19.00.

Medlemstallet pr. 1.10.2023 er 27

 Klubben feire feiret sitt 25-års jubileum i november 2014.

Jubileumsberetning "Borge Soroptimistklubb 1989 -2014, finnes under menypunkt "Hva gjør vi?

 

Styremedlemmene 2013-2014. 
Fra venstre: Solveig, Eli, Helena, Brit og Jorunn.

Hilde er ikke tilstede.
Roald Amundsens Minne. Det hvite huset til venstre er Roald Amundsens fødested. I det røde huset er det infosenter, museum og møtelokaler
Klubbens medlemmer fotografert på RAM sommeren 2014