SOROPTIMA

SI Borge hadde redaksjonen for Soroptima 2020 til 2022.

 

Ninna Garm

Britt Johansen

Jorunn Krosby 

Hilde Arnesen.

Hovedansvaret for Soroptima ligger hos Redaksjonen. Redaksjonen ønsker bilder, tips om temaer og navn på

personer som kan intervjues.

 

 

 

Vi har vært stolte  av å ha redaksjonsansvaret for dette fine tidskriftet.

Nå har vi overlatt redaksjonsansvaret til SI Trondheim og ønsker dem lykke til.

Gå til "Hvem er vi " på unionsiden og klikk deg inn på  "Medlemsbladet Soroptima"

Her kan du lese alle nummer av tidskriftet.

 

 Vi har hatt redaksjonsansvaret for de 9 nummerne som vises på denne siden.

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima        

Nr 1/2021 Nr 2/2021

             

Nr 3/2021  Nr 4/2021

                     Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima

                          

 

Første utgave av Soroptima som Borge SI har redaksjonsansvar for.