Sommermøte 13.06.2023

Borge Soroptimistklubb, sommermøte, Hans Nielsen Hauges fødested, Rolvsøy Fredrikstad. Foredragsholder Svein Høiden
Her er det opprettet et besøkssenter med masse informasjon om mannen som har hatt en veldig stor rolle i utviklingen av det moderne Norge. Han gikk og gikk igjennom landet, samtidig som han prediket en mer liberal form for kristendom (noe som var ulovlig, satt 10 år i fengsel) Samtidig og ikke minst var han iniativtaker til utrolig mange bedrifter slik som saltkokeri, boktrykkeri, bokbinderi, spinneri/veveri, handelshus i Bergen, osv. Vi ble imponert over alt han hadde engasjert seg i.
Alle 10 klassinger i Fredrikstad er innom senteret.
Vi takker Svein Høiden for et særs berikende foredrag og guiding.
God sommer til alle sammen🌞🌺☀️