Bedriftsbesøk

Vårens bedriftsbesøk: Denofa og Pronofa. Driftdingeniør Emmy Kristine Rustad fortalte om Denofa, historien om en av Fredrikstads hjørnestensbedrifter som har lange tradisjoner som produsent av ingredienser til mat og for. Nå er stammen i bedriften soyabønnen som foredles til soyamel, soyaolje og lecitin, dette går til kraftformarkedet. Soyabønnene kommer vesentlig fra Brasil.
Salgs-og markedsdirektør Per Christian Olsen fortalte om PRONOFA, et selskap sprunget ut av Denofa, etablert i 2021. De satser på å produsere proteiner til menneskeføde av TUNIKATER som er en type marine kappedyr, lever i sjøen, de høstes langs kysten både i Sverige og Norge, disse dyrene gir oss animalsk protein på en meget effektiv måte. Tunikater har blitt brukt i matlaging i århundrer. Det blir testlansering av Pronofas produkter burgere bla, høsten 2023.
Insekter, Svart Soldatflue, er også et satsningsområde for å skaffe proteiner til dyre-og fiskefôr. Larver/insekter er ikke tillatt i menneske mat.
Arbeidet med å skaffe proteiner fra ikke tradisjonelle kilder blir viktigere og viktigere for hvert år.
Besøket ble avsluttet med en omvisning på industriområdet.
Takk til Emmy Kristine og Per Christian for en interessant og lærerik kveld.