Medlemsmøte / årsmøte 15.02.2022

Vel gjennomført møte. Velkommen til Anne Grete Lindahl som nytt medlem. Håper du vil trives i klubben!
Medlemsmøte/årsmøte 15/2 22.
Takk til Stina Røyrvik, inkluderingskoordinstor i Fredrikstad kommune, for et interessant foredrag om forskjellige tiltak og aktiviteter for å intigrere og inkludere  mennesker fra alle nasjoner. Hun har blant annet startet opp en internasjonal turgruppe, jentegruppe og guttegruppe som møtes jevnlig. Hun presisere at frivilligheten er veldig viktig i inkluderingsarbeid, og det samarbeides bra. For at mennesker skal bli intigrert må de være inkludert. Om vi har anledning fikk vi flere tips om hvor vi kan bidra.
Vi var så heldig å ta opp Anne Grete Lindahl som nytt medlem, velkommen!
Årsmøtet ble greit gjennomført.
        
   
    
Anne Grete Lindahl ble tatt opp som nytt medlem 15.02. 2022