Medlemsmøte 28. 02.2023

Vi takker overlege og "sykehushistoriker" Jan Henrik Lund  for et interessant foredrag "Sykdommene som forsvant."

Igjenom hele historien har menneskene vært hjemsøkt av epedemier og pandemier.

Pest svartedauen 1349 - 1350 raderte bort hele lokalsamfunn, det var ikke noe å stille opp med.

Deretter kom det stadig pestepedemier.

Koleraepedemier herjet i Europa fra 1820 tallet.

Spanskesyken 1918 - 1919. 1 milliard var smittet og 40 - 50 millioner døde,  vesentlig mennesker mellom 20 og 40 år

Etter 1500 tallet vet vi det har herjet 18 sikre influensaepedemier.

Høsten 1853 kom sunhetsloven i Norge, da ble det oprettet 

flere sykehus ettehvert. Betydningen av renslighet ble det fokusert mer og mer på og det bidro også til bedre helse.

Men i krig, katastrofer og blandt de fattige florerte det masse sykdom.

Kopper, tyfus, difteri, tuberkelose, polymilitt, meslinger smittet mangfoldige.

De siste årene har vaksinen skaffet oss enorm kontroll over smittsomme sykdommer, vaksinen  er det største medisinske 

fremskrittet i historien.