Medlemsmøte 27.09.2022

Medlemsmøte 27.09.22
"FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål." Foredrag av Mette Moberg seniorrådgiver Fokus. Vi ble informert om hva Fokus står for og hva de er engasjert i. Fokus er en paraplyorganisasjon for 46 organisasjoner i Norge. Soroptimistene er blandet de mest aktive organisasjonene her. Fokus ble opprettet i 1985.Kongelig beskytter er Mette Marit. Målet med Fokus er å styrke og bedre kvinners rettigheter. Kjernen i Fokus er å være et medlemsbasert kompetanse og ressurssenter. Driften støttes av bla Norad og kulturdepartementet. Fokus har side. 2010 hatt rollen som norsk nasjonalkomite' for FNs kvinneorganisasjon UN Women.
Fokus støtter prosjekt i utviklingsland for å bedre kvinner og jenters kår. Når den tredje illegale økonomien, etter våpen og narkotika er prostitusjon forstår vi at hjelpebehovet er uendelig stort. Mette rettet også oppmerksomheten på begrepet "FEMISID" drap på kvinner fordi de er kvinner.
(FEMISID finnes ikke i den norske ordbok.