Julemøte 30.11.2021

Hyggelig julemøte
  1. Lystenning og appell

 

 

  1. Julemøte var utelukkende et  sosialt møte med god mat fra Handelsstanden, quiz og koselig samvær. Et resume over annerledesåret fra Grete samt  noe informasjon om klubbsaker, deriblant om prosjektet «Valgt det». Videre ble årets jubilanter markert. Disse er Helena, Jorunn, Marit, Berit, Bjørg og Marianne (sistnevnte fått blomst tidligere i året)

 

Tusen takk til julebordkomiteèn ved Brit, Birgitte og Marit for vel arrangert julemøte.