Frivillighetens år - Mini-Konferanse

Myndighetene mener det blir viktigere og viktigere med frivillig arbeid, det gir mye både til den som er frivillig og den som mottar. I år er det mange arrangement med hensikt å gi noe tilbake til de frivillige og selvfølgelig for å rekrutere nye frivillige. Vi stiller på Frivilligarrangement i sentrum 10. sptember hvor alle frivillige organisajoner i kommunen er innbudt. Vi har også planer om å arrangere "VÅR DAG" 6.desember. Noen av oss deltok på minikonferansen , se under.
Borge Soroptimistklubb deltok på Mini Konferanse i regi av Fredrikstad Frivillig sentraler. Jeg er med Frivillighetens år ønsket de å gi noe tilbake til alle frivillige. Konferansen var på Scandic City Hotell med interessante foredrage foredrag, god musikk, mulighet for mingling, mat og prat. Vi traff mange hyggelige mennesker. Foredrag av Rune Brenna
"Kommunikasjonsspykologi"
Orientering om Ukraina flyktninger, Vegar Anda. Interessante innlegg fra frivillige som har vært aktive i mange år. Takk for fin dag!